KONKURS WIEDZY O ZDROWYM STYLU ŻYCIA W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO „TRZYMAJ FORMĘ”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 listopada 2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu zaprasza na organizowany przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federacje Producentów Żywności Związek Pracodawców w roku szkolnym 2018/2019 Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia, organizowany w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII, VIII szkoły podstawowej oraz III klas gimnazjalnych, zarówno tych uczestniczących w realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”, jak również tych , którzy w nim nie uczestniczą. Cele Konkursu wynikają z założeń programowych i związane są z racjonalnym żywieniem i aktywnością fizyczną.  

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zgłoszenie placówki przez dyrektora szkoły do Komitetu Organizacyjnego. Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem modułu rejestracji dostępnego w ramach Internetowego Systemu Konkursowego na stronie internetowej Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” – podstrona konkurs.trzymajforme.pl w terminie do dnia 14 grudnia 2018r. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie online formularza rejestracyjnego, a następnie wydrukowanie, podpisanie przez Dyrektora i odesłanie on-line za pośrednictwem Internetowego Systemu Konkursowego, zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji.

Zasady organizacji i przebieg Konkursu określa regulamin Konkursu dostępny na stronie internetowej www.konkurs.trzymajforme.pl.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Trzymaj Formę

    Trzymaj Formę